Výroba Hetzerů v Plzeňské Škodovce.
Bílé pásy na spodím čelním pancíři jsou tytéž, jako měly stroje nasazené povstalci v Praze.

Foto z časopisu Škodovák via Milan Kopecký, kterému tímto děkuji.