Československé Shermany

 

 Mgr. Tomáš Jakl

Vojenský Historický Ústav Praha, Difrologický Klub

Publikováno v časopise HaPM12/2006

 


Zveřejněno na Válečných Střípkách se svolením pana Tomáše Jakla


Do výzbroje československých tankistů se tanky Sherman dostaly poprvé v roce 1944. Jako první sloužily od dubna do srpna 1944 ve Velké Británii u dělostřeleckého pluku Československé samostatné obrněné brigády čtyři Shermany V, zařazené na tabulkových místech pozorovacích tanků AOP. Po přesunu brigády do Francie je u dělostřeleckého pluku 13. září 1944 nahradily čtyři operační Cromwelly AOP.

První zpráva o tom, že by do výzbroje Československé samostatné obrněné brigády mohly být zařazeny Shermany Firefly, tedy Shermany vyzbrojené britským 17pdr protitankovým kanónem, přišla od nadřízené 21. armádní skupiny 5. srpna 1944. Ovšem již 14. srpna informovalo velitelství Královského tankového sboru při velitelství 21. armádní skupiny, že s výjimkou čtyř strojů, určených k výcviku, Čs. samostatná obrněná brigáda 17liberní Shermany na území Velké Británie nedostane. Po přepravě na kontinent měla každá tanková rota dostat jeden stroj tohoto typu. O čtyři dny později, 18. srpna 1944, se ještě 22. styčné velitelství u Čs. samostatné obrněné brigády dotazovalo u 21. armádní skupiny, zda by namísto Shermanů Vc nemohla Čs. samostatná obrněná brigáda dostat odpovídající množství Challengerů. Nicméně 27. srpna 1944 brigáda dostala první čtyři Shermany IC, které byly po přesunu do Francie po dvojicích přiděleny k tehdejším oběma tankovým praporům brigády. Další stroje tohoto typu dostala brigáda v únoru a v březnu 1945. V té době Čs. samostatná obrněná brigáda stavěla z nově příchozích posil třetí tankový prapor a podle pozměněných tabulek každá tanková rota měla mít jednu třívozovou četu Shermanů Firefly. Do května 1945, kdy byly kompletně nahrazeny Challengery, obdržela Čs. samostatná obrněná brigáda celkem třicet šest Shermanů IC obou provedení, tj. se svařovanou i kompozitní korbou. Tato verze se tak stala nejrozšířenějším typem Shermanu v čs. armádě.
(Fotografie a kamufláže na tento typ najdete v HPM 12/2002.) Poslední varianta Shermanu byla v čs. armádě zastoupena pouze jediným strojem. Šlo o Sherman I s motorem Continental R 975 EC, který z bažinatého terénu u ústí řeky Aa východně od Dunkerque v prosinci 1944 vyprostili
čs. mechanici brigádních tankových dílen a následně ho uvedli do provozuschopného stavu. Velitel brigádních tankových dílen, npor. Ing. Jan Culka ho potřeboval jako náhradu za vyprošťovací Cromwell ARV, zničený 5. listopadu 1944 při útoku tankového praporu 2 u Ghyvelde. Generál
v.v. Ing. Gustav Svoboda vzpomíná, že po vyproštění z bahna nesl tank ještě původní označení jednotky 45. Protože Calais, východně od Dunkerque, dobývala 3. kanadská pěší divize, potom bílé 45 na červeném čtverci bylo označení pluku The Royal Winnipeg Rifles její 7. kanadské pěší brigády. Tento jediný Sherman doprovodil čs. vojáky až do vlasti. Jeho evidenční číslo ani další osud nejsou bohužel známy.

Prameny a literatura:
TNA/PRO, London, WO 171/3468.
VÚA-VHA, Praha, fond Čs. samostatná obrněná brigáda
D.Crow: British and Commonwealth Armoured Formations. Windsor 1971.
G. Svoboda: "Ukradený" Sherman. Obrana Lidu č. 3, 1991.
I. Procházka: Dunkerque, duben 1945. HPM 12/2002.
 

Britské označení Americké označení Popis
           
Sherman I   M4   Svařovaná korba, hvězdicový motor Wright Whirlwind nebo Continental R 975 EC  
Sherman I Hybrid   M4 Composite   Svařovaná korba s litou s přední částí  
Sherman IB   M4 105mm   M4 s americkou 105mm houfnicí  
Sherman IC   -   M4 s britským 17pdr kanónem  
Sherman IC Hybrid   -   M4 Composite s britským 17pdr kanónem  
Sherman II   M4A1   Litá korba, motor Continental  
Sherman IIA   M4A1 76mm   Sherman II s věží T23 a 76mm kanónem  
Sherman III   M4A2   Svařovaná korba, dva dieselové motory General Motors 6046  
Sherman IV   M4A3   Svařovaná korba, motor Ford GAA  
Sherman IVAY   M4A3 76mm HVSS   Sherman IV s věží T23 a 76mm kanónem a podvozkem HVSS  
Sherman V   M4A4   Prodloužená svařovaná korba, motor Chrysler A 57 Multibank (pět spřažených motorů)  
Sherman VC   -   M4A4 s britským 17pdr kanónem  
Sherman VII   M4A6   Prodloužená svařovaná korba, dieselový motor Caterpillar D-200A (služební označení RD-1820)  
           

Poznámky: Označení M4A5 (Sherman VI) se v praxi neužívalo, původně mělo být použito pro střední tank Ram, vyvinutý a vyráběný v Kanadě. Označení DD patřilo tankům, vybaveným plovacím zařízením.
 

WD No. Verze Přidělen Odsunut od  Poznámka
         
T 146201 V 27. 4. 44 Dělostřelecký pluk  15. 8. 44  Dělostřelecký pluk namísto tanku *OP
T 146293 V 27. 4. 44 Dělostřelecký pluk 15. 8. 44  Dělostřelecký pluk namísto tanku *OP
T 147196 V 27. 4. 44 Dělostřelecký pluk 15. 8. 44  Dělostřelecký pluk namísto tanku *OP
T 212641 V 27. 4. 44 Dělostřelecký pluk 15. 8. 44  Dělostřelecký pluk namísto tanku *OP
T 263063 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45  Tankový prapor 2  
T 263076 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45  Tankový prapor 3  
T 263416 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45  Tankový prapor 1  
T 263421 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45  Tankový prapor 1  
T 263565 IC 13. 9. 44 Tankový prapor 1   9. 5. 45  Záložní tanková rota od 23. 2. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl, od 19. 4. 45  Záložní tanková rota
T 263573 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 263589 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 263592 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 263596 IC 13. 9. 44 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Záložní tanková rota od 23. 2. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl 
T 263693 IC 13. 9. 44 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Záložní tanková rota od 23. 2. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl, od 19. 4. 45 Záložní tanková rota
T 263703 IC 13. 9. 44 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Záložní tanková rota od 23. 2. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl
T 263857 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 263865 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 263886 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 269310 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 269411 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 269413 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 269466 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 269736 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 269738 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 269747 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 269781 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 269822 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   ?  
T 269855 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 269915 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 269969 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 269996 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 270017 IC   4. 3. 45 Záložní tanková rota   9. 5. 45 Záložní tanková rota  
T 270021 IC   4. 3. 45 Záložní tanková rota   9. 5. 45 Záložní tanková rota  
T 270022 IC   4. 3. 45 Záložní tanková rota   9. 5. 45 Záložní tanková rota  
T 270294 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 2   9. 5. 45 Tankový prapor 2  
T 270354 IC 12. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
T 331490 IC   4. 3. 45 Motorizovaný přezvědný oddíl   9. 5. 45 Tankový prapor 3  
T 331549 IC 23. 2. 45 Tankový prapor 1   9. 5. 45 Tankový prapor 1  
? I     11. 44 Brigádní tankové dílny   ? Dopraven do vlasti.

*OP observer's post tank pro dělostřeleckého pozorovatele


Válečné střípky